Wat is de Green Deal Sport Velden?

29 Jun Door Greendealsportvelden.nl

De Green Deal Sport Velden is een overeenkomst tussen verschillende partijen in Nederland met als doel de verduurzaming van sportvelden. Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte om sportaccommodaties milieuvriendelijker en duurzamer te maken. De Green Deal Sport Velden richt zich specifiek op de aanleg, het onderhoud en het beheer van sportvelden met als uitgangspunt het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van biodiversiteit.

De Green Deal Sport Velden is een samenwerking tussen sportverenigingen, gemeenten, leveranciers van sportveldmaterialen, kennisinstellingen en andere betrokken partijen. Deze partijen bundelen hun kennis, ervaring en middelen om de verduurzaming van sportvelden te realiseren. Het streven is om sportvelden te transformeren naar duurzame, gezonde en klimaatbestendige speelomgevingen.

Binnen de Green Deal Sport Velden worden verschillende initiatieven en maatregelen genomen om duurzaamheid te bevorderen. Een van de belangrijke aspecten is het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest op sportvelden. Er wordt gestreefd naar natuurlijke en milieuvriendelijke alternatieven, zoals biologische bestrijdingsmethoden en organische meststoffen.

Daarnaast wordt er ingezet op het verminderen van waterverbruik door middel van slimme irrigatiesystemen en het gebruik van regenwater. Ook wordt gekeken naar het gebruik van duurzame materialen bij de aanleg en het onderhoud van sportvelden, zoals gerecycled kunstgras en milieuvriendelijke infill.

De Green Deal Sport Velden stimuleert ook de bevordering van biodiversiteit op sportvelden. Er worden maatregelen genomen om flora en fauna te stimuleren, zoals het creëren van bloemrijke randen en het plaatsen van nestkasten. Op die manier dragen sportvelden niet alleen bij aan de sportieve prestaties, maar ook aan de ecologische waarde van de omgeving.

Door middel van kennisdeling, onderzoek en samenwerking wil de Green Deal Sport Velden de verduurzaming van sportvelden bevorderen en een positieve impact hebben op het milieu en de gezondheid van de sporters en omwonenden. Het streven is om sportaccommodaties te transformeren naar duurzame en toekomstbestendige omgevingen waarin sport, natuur en gezondheid samenkomen.

Conclusie

De Green Deal Sport Velden is een belangrijk initiatief dat zich richt op de verduurzaming van sportvelden in Nederland. Door middel van samenwerking tussen verschillende partijen worden maatregelen genomen om de ecologische voetafdruk van sportvelden te verminderen en biodiversiteit te bevorderen. Het verminderen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het efficiënt omgaan met water, het gebruik van duurzame materialen en het bevorderen van biodiversiteit zijn slechts enkele aspecten van de Green Deal Sport Velden. Het streven is om sportaccommodaties te transformeren naar duurzame en gezonde omgevingen waarin sport en natuur hand in hand gaan.